CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solods back-mixing in CFB furnaces

Andreas Johansson (Extern ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Jacek Gadowski
Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized beds Vol. 8 (2005), p. 151-158.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Furnace, fluidized bed, fluid dynamics


Hangzhou, China, Editor Cen,KefaDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5888

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur