CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rational points of bounded height on threefolds

Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Analytic number theory : A Tribute to Gauss and Dirichlet ; Clay Mathematics proceedings Vol. 7 (2007), p. 207-216.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-29.
CPL Pubid: 58737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur