CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the density of rational and integral points on algebraic varieties

Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal für die reine und angewandte Mathematik Vol. 606 (2007), p. 123-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-29.
CPL Pubid: 58713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur