CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas leakage measurements in a cold model of an interconnected fluidized bed for chemical-looping combustion

Eva Johansson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling)
Powder Technology Vol. 134 (2003), 3, p. 210-217.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5871

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluidized-Bed Reactor Systems for Chemical-Looping Combustion with Inherent Separation of CO2