CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Two-Compartment Fluidized Bed Reactor for CO2 Capture by Chemical-Looping Combustion

B. Kronberger ; Eva Johansson (Institutionen för energiteknik) ; G. Löffler ; Tobias Mattisson (Institutionen för energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik) ; H. Hofbauer
Chemical Engineering & Technology Vol. 27 (2004), 12, p. 1318-1326.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5867

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluidized-Bed Reactor Systems for Chemical-Looping Combustion with Inherent Separation of CO2