CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preliminary results from X-ray diffraction and EDXA studies of inorganiccomponents in softwood kraft pulp

Harald Brelid (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Karin Karlfeldt (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi)
WURC, Wood Ultra Structure Research Centre International Seminar, Uppsala (2004)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-10-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 58314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur