CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rusta med miljön i fokus!

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Invandrare & Minoriteter Vol. 34 (2007), 4-5, p. 42-46.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-10-26. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 57929