CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rusta med miljön i fokus!

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Invandrare & Minoriteter Vol. 34 (2007), 4-5, p. 42-46.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-10-26. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 57929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Teknik och social förändring
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur