CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chapter 6: Evaporation and Evapotranspiration

C.-Y. Xu ; V. P. Singh ; Y. D. Chen ; Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Hydrology and Hydraulics Vol. DOI: 10.1002/joc.1758 (2008), p. 229-276.
[Kapitel, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-25. Senast ändrad 2014-12-28.
CPL Pubid: 57891

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur