CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wood pellets as low-emitting residential biofuel

Maria Olsson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 54 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: pellets, softwood, burner, stove, boiler, benzene, methoxyphenolDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 5787

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2002-08-21
Tid:
Lokal: