CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Håll god fart på jetstrålen

Ola Nordblom (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Olle Ljunggren
Svenskt Vatten (ISSN: 1651-0674 ). Vol. 2003 (2003), 2, p. 12-13.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 5773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur