CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish National Program of graduate education in biomaterials

Peter Thomsen ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik)
Abstract, 7th World Biomaterials Congress, Sydney, Australia, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-25. Senast ändrad 2014-10-14.
CPL Pubid: 57585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap (1991-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Klinisk medicin
Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur