CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platinum group elements from automobile emissions to global distribution

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Harold Hemond ; Bernhard Peucker-Ehrenbrink ; Carlo Barbante ; Paolo Cescon ; Masanori Owari ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Urban Wass
Proceedings of the 13th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rio de Janeiro, June 5-9 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 5753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur