CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implikationer av klimatrelaterade åtgärder för markanvändingen på landsbygden i tredje världen

Madelene Ostwald ; Hans Egneus ; Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori)
MUSEION – Environment, Culture and Development/GU p. 4. (2000)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 57514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur