CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Importance of platinum group element and gold speciation for the environment and medicine

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
handbook of elemental speciation II (2005)
[Kapitel]

Editors: R. Cornelis, J. Caruso, H. Crews, K. Heumann Publisher: WileyDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 5751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur