CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical properties of the transactinide elements studied in liquid phase with SISAK

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; J.P. Omtvedt ; J Alstad ; T Björnstad ; C.E. Düllman ; K.E. Gregorich ; D.C. Hoffman ; H Nitsche ; K Opel ; D Polakova ; G Samadani ; F Schulz ; L Stavsetra ; R Sudowe ; L Zheng
Eur. Phys. J. Vol. D45 (2007), p. 91-97.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

gunnar.skarnemark@chalmers.seDenna post skapades 2007-10-25.
CPL Pubid: 57393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Oorganisk kemi
Lösningskemi

Chalmers infrastruktur