CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zero emission coal technologies-a summary

Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
IX Reunión del Grupo Español del Carbón p. 7-10. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Invited pleanry lecture IX Reunión del Grupo Espanol del Carbón, Libro de Actas, Zaragoza 2007, Eds J. Adánez et al. Teruel 22-24 de octubre ISBN 84-611-9858-0Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-10-25. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 57345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur