CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of polarization on photodetachment thresholds

Joakim Sandström ; Gunnar Haeffler (Institutionen för experimentell fysik) ; Igor Kiyan ; U. Berzinsh ; Dag Hanstorp ; D. J. Pegg ; J. C. Hunnell ; S. J. Ward
Physical Review A (1050-2947). Vol. 70 (2004), 5,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-24. Senast ändrad 2011-03-16.
CPL Pubid: 57306

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur