CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error-controlled identification of viscoelastic relaxation spectra

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Adaptive Modeling and Simulation 2007 (ADMOS 07), (Edited by K. Runesson and P. Díez) p. 132-134. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-24. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 57288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur