CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discontinuous Galerkin spectral/hp element modelling of dispersive shallow water systems

Claes Eskilsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Spencer Sherwin
Journal of Scientific Computing Vol. 22-23 (2005), p. 269-288.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Boussinesq equations, shallow water equations, spectral/hp, discontinuous Galerkin methodDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 5728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur