CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue Loads on Offshore Wind Turbines due to Weakly Non-Linear Waves

Jenny Trumars (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Niels Jacob Tarp-Johansen ; Thomas Krogh
24th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Non-linear Waves, Wave Load, Wind Energy Converter, FatigueDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 5727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur