CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Colorectal carcinomas with microsatellite instability display increased thymidylate synthase gene expression levels.

Elisabeth Odin ; Yvonne Wettergren ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Göran Carlsson ; Bengt Gustavsson
Clinical Colorectal Cancer Vol. 6 (2007), 10, p. 720-727.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-24. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 57075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Kirurgi

Chalmers infrastruktur