CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nucleotide-dependent formation of catalytically competent dimers from engineered monomeric ribonucleotide reductase protein R1

P Larsson Birgander ; S Bug ; A Kasrayan ; S.L. Dahlroth ; M Westman ; Euan Gordon (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; BM Sjoberg
J Biol Chem Vol. 280 (2004), 15, p. 14997-15003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 5707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur