CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of controlled motion of semi-passively actuated bipedal robot

Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Myroslav Demydyuk ; Bogdan Lytwyn ; Bo Peterson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the 5th International Conference “Mathematical Problems of Mechanics of Nonhomogeneous Structures”, 26-29 September 2000, Lviv-Lutsk, Ukraine, Lviv, 2000. Vol. 2 (2000), p. 64-68.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur