CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy-optimal motion of semi-passively controlled one-link manipulator

Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Maria Kudyn ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Bo Peterson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
J. Mechanics and Machines Manufacture, 1, p. 55-60. (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur