CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesizing of optimal semi-passively control for given motion of nonlinear mechanical systems

Viktor Berbyuk (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system)
J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine, Vol. 44 (2001), 2, p. 153-157.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur