CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near Wall Studies of Pulp Suspension Flow

Helena Fock (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
2007. - 81 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Pulp, Flow behaviour, Wall layer, Velocity Profile, Concentration profile, Particle Image Velocimetry, Ultrasound Velocity ProfilingDenna post skapades 2007-10-23. Senast ändrad 2009-09-18.
CPL Pubid: 56760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer
Pappers-, massa- och fiberteknik
Kemisk apparatteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-11-15
Tid: 10:15
Lokal: 10:an, Forskarhus 1, Kemi Chalmers

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola