CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoteknik. Historik, drivkrafter, tender, möjligheter och problem

Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem. p. 27-43. (2007)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2007-10-23. Senast ändrad 2007-10-23.
CPL Pubid: 56617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur