CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shear and torsion in hollow core slabs

Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Helén Broo (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Engström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Matti Pajari
Keep concrete attractive Vol. 1 (2005), p. 594-599.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 5644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur