CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and folding of DIII from E-coli transhydrogenase in the presence of NADPH or NADP

Anna Tigerström ; Jan Rydström ; B Göran Karlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik)
Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics Vol. 1658 (2004), p. 128-128.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: transhydrogenase, folding, NADPH, NADP, DOMAINDenna post skapades 2007-10-23. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 56432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur