CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att modellera brott hos betong med hjälp av icke-linjär finit elementmetod

To model fracture of concrete with non-linear finite element methods

Peter Grassl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Betong, Svenska Betongföreningen, Nr. 2, Maj 2005, pp 54-56 (ISSN 1101-9190). 2, p. 54-56. (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 5642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur