CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Med fokus på koldioxidproblematiken - Tre systemperspektiv på koldioxidavskiljning och flexibla mekanismer

Erik Hektor (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Mårten Bryngelsson ; Anders Hansson ; Rurik Holmberg
Arbetsnotat Program Energisystem (2005)
[Kapitel]

Arbetet är uppdelat i tre delar. De första två behandlar koldioxidavskiljning och lagring, CCS, varav den första främst är en intervjustudie som analyserar debatten om CCS i Sverige. Den andra är en ekonomisk utvärdering av CCS vid implementering i massabruk. Massabruken är för övrigt en av Sveriges största källor till koldioxidutsläpp. Den tredje och sista delen behandlar Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, nämligen joint implementation, JI, och clean development mechanism, CDM, utifrån hypotesen att stora delar av de beräknade ekonomiska vinsterna kan komma att ätas upp på grund av transaktionskostnader.

Nyckelord: Koldioxidavskiljning, Flexibla mekanismerDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2011-04-29.
CPL Pubid: 5602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur