CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Existence of CMC and constant areal time foliations in T^2 symmetric spacetimes with Vlasov matter

Håkan Andréasson (Institutionen för matematik)
Comm. Partial Differential Equations Vol. 29 (2004), p. 237-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Medförfattare: Alan Rendall, Marsha WeaverDenna post skapades 2007-10-22. Senast ändrad 2009-12-22.
CPL Pubid: 55917

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur