CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On blowup for the gain-term-only classical and relativistic Boltzmann equation

Håkan Andréasson (Institutionen för matematik)
Math. Methods Appl. Sci. Vol. 27 (2004), p. 2231-2240.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Medförfattare: Simone Calogero, Reinhardt IllnerDenna post skapades 2007-10-22. Senast ändrad 2009-12-22.
CPL Pubid: 55909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur