CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global classical solutions to the spherically symmetric Nordstr\"{o}m-Vlasov system

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Math. Proc. Camb. Phil. Soc. Vol. 138 (2005), p. 533-539.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Medförfattare: Simone Calogero, Gerhard ReinDenna post skapades 2007-10-22. Senast ändrad 2009-12-22.
CPL Pubid: 55905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur