CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On static shells and the Buchdahl inequality for the spherically symmetric Einstein-Vlasov system

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Commun. Math. Phys. Vol. 274 (2007), p. 409-425.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-22. Senast ändrad 2009-12-22.
CPL Pubid: 55898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur