CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the steady states of the spherically symmetric Einstein-Vlasov system

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Class. Quantum Grav. 24, 1809-1832 (2007) Vol. 24 (2007), p. 1809-1832.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Medförfattare: Gerhard ReinDenna post skapades 2007-10-22. Senast ändrad 2009-12-22.
CPL Pubid: 55891

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys
Numerisk analys
Annan matematik

Chalmers infrastruktur