CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Random telegraph noise in carbon nanotube peapod transistors

SungHo Jhang ; SangWook Lee ; DongSu Lee ; YungWoo Park ; Goo-Hwan Jeong ; T. Hirata ; R. Hatakeyama ; U. Dettlaff ; S. Roth ; Mohammad Kabir (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Eleanor E B Campbell
Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures (1536-383x). Vol. 13 (2005), p. 195-198.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: carbon nanotubesDenna post skapades 2007-10-20.
CPL Pubid: 55825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur