CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue performance of stringer to floor-beam connections in riveted railway bridges

Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Journal of Bridge Engineering Vol. 10 (2005), 2, p. 179-185.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 5562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur