CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Antiferroelectric Twist Grain Boundary Phase

Johann Georg Meier (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 91-7291-143-3.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: twist grain boundary phase, antiferroelectric liquid crystals, liquid crystalsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1825