CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating an arena for use-centred development of medical and health care technology

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Lena E. Larsson ; Lena Pareto ; Ulrika Snis ; Lars Svensson ; Bo Berndtsson
Proceedings of the 6th International Conference on the Management of Healthcare and Medical Technology, Pisa, 3-5 October 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-18. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 55287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur