CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weak type (1, 1) estimates for maximal operators associated with various multi-dimensional systems of Laguerre functions

Adam Nowak ; Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Indiana Univ. Math. J. Vol. 56 (2007), p. 417--436.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We prove that maximal operators associated with heat-diffusion semigroups corresponding to expansions with respect to different systems of multi-dimensional Laguerre functions are of weak type (1,1).

Nyckelord: Laguerre semigroups, Laguerre functions, maximal operators, weak type (1,1)Denna post skapades 2007-10-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 55078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur