CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constitutive modeling of concrete subjected to monotonic and cyclic loading

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
2007. ISBN: 1652-9146.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-10-18. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 55071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Influence of volumetric-deviatoric coupling on crack prediction in concrete fracture tests


Examination

Datum: 2006-06-15
Tid: 10:00
Lokal: Sal 2003-2004, Sven Hultins gata 8
Opponent: Professor Ragnar Larsson

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology lic 2006: