CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of tropospheric parameters within the new IVS Pilot Project

H. Schuh ; J. Boehm ; G. Engelhardt ; D. MacMillan ; R. Lanotte ; P. Tomasi ; M. Negusini ; I. Vereshchagina ; V. Gubanov ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International Association of Geodesy Symposia (ISSN 0939-9585). Vol. 128 (2005), p. 125-130.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: VLBI, tropospheric path delays, collocated sites, CONT02Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 5503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur