CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Life Cycle Assessment in Microelectronics Packaging

Anders Andrae (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
International Journal of Life cycle Assessment (Online Issue) (0948-3349). p. 1-2. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

(Abstract of a PhD thesis.)Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 5502

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur