CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

De sydtyska vallfartskyrkorna Vierzehnheiligen och Die Wies : En studie av Balthasar Neumanns och Dominikus Zimmermanns kyrkoarkitektur

Gunilla Linde Bjur (Institutionen för arkitektur)
Från Bamberg-ryttaren till Der Blaue Reiter : uppsatser i konstvetenskap (0284-9992). Vol. 1988 (1988),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: arkitektur, arkitekturhistoria, barocken, Balthasar Neumann, Dominikus ZimmermannDenna post skapades 2007-10-18.
CPL Pubid: 54977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur