CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efter tre terminer... : arkitektstudenter om framtiden

Gunilla Linde Bjur (Institutionen för arkitektur)
(1997)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: arkitektutbildning, arkitektur


Sammanställning av arkitektstudenters syn på sin utbildning efter tre terminer.Denna post skapades 2007-10-18.
CPL Pubid: 54974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur