CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fasader i Göteborg : hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet

Gunilla Linde Bjur (Institutionen för byggnadskonst) ; Viveca Lärn
Stockholm : Gedin förlag, 1996. ISBN: 91-7964-195-4.
[Bok, populärvetenskaplig]

Nyckelord: Göteborg, göteborgsarkitektur, arkitektur, fasader


Text av Gunilla Linde Bjur med inledande essä av Viveca Lärn. Foto av Hans Hammarskiöld.Denna post skapades 2007-10-18. Senast ändrad 2011-02-18.
CPL Pubid: 54971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur