CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adolf Edelsvärd

Gunilla Linde Bjur (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Göteborgs stadsmuseum, 2000. ISBN: 91-85488-52-6.- 83 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Nyckelord: Göteborg, Adolf Edelsvärd, guidebok, göteborgsarkitektur


Guidebok/ katalog publicerad i samband med utställning om Adolf Edelsvärd på Göteborgs stadsmuseum 2000.Denna post skapades 2007-10-18.
CPL Pubid: 54968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur