CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spår i staden

Gunilla Linde Bjur (Institutionen för arkitekturens teori och historia) ; Bertil Malmström (Institutionen för stadsbyggnad)
Spår i landskapet : hur järnvägen format stad och land (1999)
[Kapitel]

Nyckelord: järnvägsarkitektur, arkitektur, järnvägarDenna post skapades 2007-10-18.
CPL Pubid: 54967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitekturens teori och historia (1900-2003)
Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur