CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

När stationshuset kom till byn

Gunilla Linde Bjur (Institutionen för arkitekturens teori och historia)
Forskning och framsteg (0015-7937). Vol. 2001 (2001), 5,
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: järnvägsarkitektur, stationshusDenna post skapades 2007-10-18.
CPL Pubid: 54966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitekturens teori och historia (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Teknik- och industrihistoria

Chalmers infrastruktur